De Stichting

Oprichting / Statuten

Op 17 november 2009 is de Stichting Vrienden van Hoogbegaafdenonderwijs Woerden e.o. opgericht.

Statuten HBoN-Woerden

Bestuur

Voor de samenstelling van het bestuur verwijzen wij naar de contact pagina.

ANBI
Stichting Vrienden van het Hoogbegaafdenonderwijs Woerden e.o. heeft van de Belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen. Dit zorgt er voor dat de stichting geen belasting hoeft af te dragen over ontvangen giften. Ook is uw gift aan de stichting (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie over ANBI regelgeving. Het fiscaal nummer van de Stichting is: 8215.59.709.

ANBI toekenning door de Belastingdienst

Kamer van Koophandel
Stichting Vrienden van het Hoogbegaafdenonderwijs Woerden e.o. is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 302.73924.

KvK uittreksel

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer is Rabobank: NL86RABO0155031570, t.n.v. St. Vrienden van HBoN Woerden. Hier kunnen organisaties, bedrijven, ouders en andere geĆÆnteresseerden hun schenkingen storten.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Op aanvraag verkrijgbaar bij bestuur.

Beleidsplan
Beleidsplan voor 2019

FinanciĆ«le verantwoording
Jaarafrekening voor 2018

Jaarafrekening voor 2019