Geschiedenis

Al in 2007 vonden de eerste gesprekken in Woerden plaats over het oprichten van een Leonardo afdeling. Er is in 2008 begonnen met Leonardo onderwijs op de Rembrandt van Rijnschool op Tournoysveld in Woerden, een school die valt onder Stichting Klasse. Er werd gestart met 2 groepen.

Aan het eind van het eerste schooljaar was de vraag naar het Leonardo onderwijs dusdanig toegenomen, dat Stichting Klasse besloot per augustus 2009 een derde groep toe te voegen. Aangezien een deel van de vraag van buiten Woerden zelf kwam, en ook omdat er ruimte beschikbaar was en nieuwe leerlingen hier hard nodig waren, werd deze derde groep gehuisvest binnen de Pionier in Zegveld.

Stichting Klasse had zich op voorhand gecommitteerd om voor een periode van drie jaar de kosten van het onderwijs op zich te nemen. Halverwege het tweede jaar werd het tijd om alvast vooruit te kijken. Het was voor de ouders van de Leonardo leerlingen duidelijk dat op een bepaald moment door Klasse een beroep op de ouders zou worden gedaan, om het onderwijs te (helpen) financieren.

In 2010 is de “groep Zegveld” verhuisd naar de Rembrandt van Rijnschool.

In de loop van 2011 is er samen met de Gemeente Woerden en de ouders een oplossing gekomen voor de veranderde financieringsstroom voor het voltijds passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

De overkoepelende Stichting Klasse heeft in het voorjaar van 2011 besloten dat vanaf schooljaar 2011/2012 het voltijds passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen werd voortgezet op de Andersenschool in Woerden. Hier startte men met 2 groepen met in totaal 24 leerlingen.

In de jaren 2011-2020 is het voltijds passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen op de Andersenschool gegroeid naar 4 klassen van 20 leerlingen.